Szachy- historia - Nowa oficjalna strona LKS "Pasjonat" Dankowice

Przejdź do treści

Menu główne:

Szachy- historia

Szachy

Sekcję szachową powołano w naszym klubie w 1983 r. z inicjatywy Tadeusza Paździory oraz Jana i Stanisława Waluszków. Początkowo w drużynie występowali: Jan Waluszek, Stanisław Waluszek, Marek Sobik, Tadeusz Paździora, Józef Graca, Sylwester Czuk, Roman Kociołek, Dariusz Zbijowski, Ewa Kraus, Maria Waluszek, Stanisław Jurczyk, Zbigniew Miara, Anna Graca, Krzysztof Graca i Sławomir Graca. Od następnego sezonu dołączyli do nich Zygfryd Hoder, Zbigniew   Mirowski, Alicja Bagier, Wiesław Wójcicki, Alina Jonkisz i Ryszard Jonkisz. Kierownikiem sekcji w latach 1983-1985 był Stanisław Wal uszek, po nimwlatach 1985-1989 Jan Waluszek, a od 1989 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni Tadeusz Paździora. Drużyna szachowa w sezonie 1983-1984 zwyciężyła w rozgrywkach klasy „B". W latach 1984-1989 występowała w lidze wojewódzkiej. W 1989 r. awansowała do Klasy Makroregionalnej (III liga). W 1992 r. zwyciężyła w rozgrywkach tej klasy, ale przegrała w barażach o wejście do II ligi. Kolejny szczebel rozgrywek udało się osiągnąć dopiero w 2001 r. po zwycięstwie w rozgrywkach III ligi. Drużyna występowała w składzie: Czesław Spisak, Henryk Seifert, Janusz Raszka, Andrzej Misiuga, Stanisław Waluszek, Michał Paździora i Joanna Zimny. W 2003 r. ekipa LKS Pasjonat Dankowce zajęła drugie miejsce w rozgrywkach i awansowała do l ligi. Sukces ten osiągnęli: Czesław Spisak, Jerzy Markiewicz, Henryk Seifert, Mariusz Byrka, Andrzej Misiura, Michał Paździora i Agnieszka Słabek. W roku 2004 nasza drużyna w rozgrywkach l ligi zajęła VI miejsce. Drużyna grała w składzie: Oleg Kalinin (Ukraina), Czesław Spisak, Jerzy Markiewicz, Henryk Seifert, Andrzej Misiuga, Michał Paździora, Marta Zielińska i Marta Spisak.

Największymi sukcesami sekcji są:

• 2002 r. 44. finał centralny Turnieju „Złota Wieża" IV miejsce, (Czesław Spisak, Henryk Seifert, Michał Paździora i Agnieszka Słabek),

• 2003 r. 45. finał centralny Turnieju „Złota Wieża" III miejsce. (Czesław Spisak, Henryk Seifert, Michał Paździora i Agnieszka Słabek),

• 2005 r. w Międzybrodziu Żywieckim rozegrano 47. finał centralny "Złotej Wieży" którego organizatorem był nasz klub. Zajęliśmy IV miejsce.

Drużyna grała w składzie: Jerzy Markiewicz, Andrzej Misiuga, Michał Paździora, Marcin Paździora i Marta Zielińska.

• 2004 r. Olimpiada Szachowa w Calvii (Hiszpania). Arcymistrzyni Marta Zielińska zdobyła indywidualnie na IV szachownicy brązowy medal.

• 2005 r. Mistrzostwa Polski Kobiet. VI miejsce arcymistrzyni Marty Zielińskiej.

• 2002 r. powołanie Michała Paździory do reprezentacji Polski,

• 1986 r. Międzynarodowym Festiwalu Szachowym

„Beskidy 86", turniej OPEN B -1 miejsce Stanisława Waluszka.43-331 Dankowice ul. Sportowa 1, tel. 33 8457 394, 693 358 302, e-mail:amek@bielsko.home.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego